fbpx

Een zelfstandige (visuele) identiteit

Kapelle, gelegen op Zuid-Beveland in Zeeland, is een zelfstandige gemeente tussen Goes en Borsele. Gemeente Kapelle telt zo’n 13.000 inwoners, verdeeld over de dorpen: Kapelle, Wemeldinge, Biezelinge en Schore. Ook voor wat kleinere gemeenten zoals Kapelle is duurzaamheid en klimaat (uiteraard) een hot thema! Alle gemeentelijke organisaties hebben (denk aan het klimaatakkoord) hoge doelstellingen om de gemeente in de komende jaren te verduurzamen.

Communicatie met bestuurders, stakeholders, bewoners en bezoekers van de gemeente is van groot belang. De communicatie is omvangrijk en dient begrijpelijk te zijn voor elke doelgroep.

BlackDesk ontwikkelde samen met gemeente Kapelle het platform duurzaam Kapelle. Een zelfstandige (visuele) identiteit waarop de communicatie over duurzaamheid en klimaat in de gemeente Kapelle herkenbaar wordt gemaakt.

Op basis van de duurzaamheidsagenda en het communicatieplan verwezenlijkten we zeven duidelijke iconen die gebruikt worden als herkenbare elementen in de huisstijl. Iedere bouwsteen wordt door de gemeentelijke organisatie als los programma ontwikkeld en op verschillende momenten gepubliceerd.

In het logo / de visuele identiteit van duurzaam Kapelle wisten de designers van BlackDesk een passende verbinding te maken tussen de herkenbare gemeentelijke uitstraling en de zeven bouwstenen van de duurzaamheidsagenda. Een fris geheel en heel herkenbare uitstraling voor ondernemers en inwoners van de gemeente als resultaat.

Bouwstenen

Binnen de communicatie van duurzaam Kapelle wilden we ook de mogelijkheid hebben om over één specifiek onderwerp te communiceren. Hiervoor werden verschillende bouwstenen ontwikkeld en voorzien van een herkenbare uitstraling. Zowel officiële (veelal interne) documenten, maar ook leuke weetjes en feitjes worden gecommuniceerd in combinatie met deze grafisch herkenbare elementen.

De bouwstenen die aan duurzaam Kapelle toebehoren zijn:
1. Warmte in gebouwde omgeving
2. Klimaatbestendige leefomgeving
3. Elektriciteit
4. Natuur en biodiversiteit
5. Afval en grondstoffen
6. Mobiliteit
7. Verduurzaming eigen organisatie

Alle zeven bouwstenen vormen samen (ook visueel) één geheel: duurzaam Kapelle.

Informeren, overtuigen en activeren

Samen met gemeente Kapelle voerden we diverse campagnes uit ter promotie van duurzaam Kapelle. Eén van de campagnes was een ambassadeurscampagne.

Door (bekende) ondernemers en inwoners van de gemeente te vragen mee te doen, vestigden we aandacht op het positieve effect van duurzaam Kapelle. Inwoners en ondernemers vertelden in een leuk artikel waarom zij zich verbinden aan (hardmaken voor) duurzaam Kapelle. BlackDesk schreef de artikelen, fotografeerde de inwoners en verzorgde zowel de online als offline campagnes. Van outdoor reclame tot social media-posts en van krantenadvertenties in de lokale weekkrant tot ads-campaigns.

Samen met gemeente Kapelle maakten we van duurzaamheid-campagne ‘Duurzaam Kapelle’ een groot succes.

Boeiende koppen

De kranten staan er vol mee. Boeiende ‘koppen’ over klimaatadaptatie, afvalreductie en cijfers met betrekking tot duurzaamheid. Voor gemeente Kapelle was het van groot belang om de lokale betrokkenheid bij dit thema aan te tonen. Duurzaamheid is niet saai of een moetje, maar een onderwerp dat van groot belang is voor onze generatie en die na ons.

Grote koppen lokaal zichtbaar maken. Dat is wat we deden voor gemeente Kapelle. Hieronder tonen we enkele ambassadeurs (boeiende koppen) die zich verbonden aan platform duurzaam Kapelle.

Actieve campagnes

Naast bovenstaande mocht BlackDesk voor duurzaam Kapelle diverse andere informatieve en activerende campagnes ontwikkelen.

Campagne duurzaam Kapelle is een actief project waar BlackDesk de komende periode nog veel middelen voor zal ontwikkelen.

Gemeente Kapelle, bedankt voor deze fijne samenwerking!