fbpx

Een zelfstandige (visuele) identiteit

Kapelle, gelegen op Zuid-Beveland in Zeeland, is een zelfstandige gemeente tussen Goes en Borsele. Gemeente Kapelle telt zo’n 13.000 inwoners, verdeeld over de dorpen: Kapelle, Wemeldinge, Biezelinge en Schore. Net als andere gemeentelijke organisaties in Nederland heeft gemeente Kapelle hoge doelstellingen op het gebied van duurzaamheid (denk aan het klimaatakkoord). Er lag daardoor een exemplarisch vraagstuk:

‘Duurzaam Kapelle’

Op uitnodiging van de gemeente Kapelle heeft BlackDesk een campagnestrategie ontwikkeld. Dat begon met een zelfstandige (visuele) identiteit: Duurzaam Kapelle. Daaromheen creëerden we uiteenlopende marketingmiddelen voor de gemeente Kapelle waarin duidelijk gecommuniceerd werd richting bestuurders, stakeholders en inwoners.

Een voortdurende boodschap als deze dient begrijpelijk te zijn voor elke doelgroep. Op basis van de duurzaamheidsagenda en het communicatieplan creëerden we daarom zeven duidelijke iconen. ‘Bouwstenen’ die gebruikt kunnen worden als herkenbare elementen in de huisstijl. Iedere bouwsteen wordt door gemeente Kapelle als los programma ontwikkeld en op gezette momenten gepubliceerd.

Bouwstenen Duurzaam Kapelle

Onze studio heeft de verschillende bouwstenen voorzien van een herkenbare uitstraling. Zowel in officiële (veelal interne) documenten, maar ook voor informatievoorziening – zoals weetjes en feiten omtrent verduurzamen van de eigen woning – communiceert gemeente Kapelle in combinatie met deze grafisch herkenbare elementen:

1. Warmte in gebouwde omgeving
2. Klimaatbestendige leefomgeving
3. Elektriciteit
4. Natuur en biodiversiteit
5. Afval en grondstoffen
6. Mobiliteit
7. Verduurzaming vastgoed

Gezamenlijk vormen de bouwstenen één geheel. De visuele identiteit van Duurzaam Kapelle.

Ambassadeurscampagne

Voor de gemeente Kapelle voerde BlackDesk diverse campagnes uit ter promotie van de stijl Duurzaam Kapelle. De lancering was een ambassadeurscampagne. We vroegen (bekende) ondernemers en inwoners uit de gemeente Kapelle hieraan mee te doen en vestigden zodoende aandacht op het positieve effect van verduurzaming.

Inwoners en ondernemers vertelden in een persoonlijk artikel waarom zij zich verbonden aan Duurzaam Kapelle. BlackDesk schreef de artikelen, fotografeerde de inwoners en verzorgde zowel de online als offline-campagnes. Van billboardreclame tot social media-posts en van krantenadvertenties tot ads-campaigns.

Samen met de gemeente Kapelle maakten we van de campagne Duurzaam Kapelle een groot succes. De toon was gezet voor de hiernavolgende actieve marketing.

Actieve marketing

De lanceringscampagne was echter slechts het begin van een reeks werkzaamheden. BlackDesk heeft vervolgens diverse campagnes ontwikkeld om duurzaamheid in Kapelle te bevorderen, zoals het verminderen van afval:

Kapelle aan de bak!

Er is een campagne ontwikkeld om de hoeveelheid afval in de gemeente Kapelle te verminderen. Hiervoor zijn verschillende middelen ingezet. Zo hebben we een animatievideo verspreid via social media-kanalen om bewustzijn te creëren en hingen we deurhangers aan afvalcontainers om inwoners aan de campagne te herinneren. Driehoeksborden en krantenadvertenties werden ingezet om nog meer mensen te bereiken, terwijl stickers op vaste afvalcontainers in de gemeente ingezet werden om het idee van afvalreductie vast te houden. “Kapelle aan de bak!” kreeg de aandacht die het verdiende, waardoor inwoners van de gemeente Kapelle gemotiveerd raakten om hun afval beter te scheiden.

Ikbennietvansteen.nl

Rondom de bouwsteen ‘Verduurzamen vastgoed’ werd het platform ikbennietvansteen.nl ontwikkeld, waar inwoners hun eigen bijdrage aan duurzaamheid konden delen en handige weetjes konden vinden. Daarnaast werd er een vouwkaart verspreid die inwoners praktische informatie gaf over de vraag hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. Om de campagne extra onder de aandacht te brengen werden er spandoeken opgehangen bij de milieustraat van de gemeente Kapelle en werd er op social media-campagne gestart. De Gemeente Kapelle heeft haar inwoners hiermee weten te inspireren om duurzamer te leven en bij te dragen aan een beter milieu.

En verder!

Daarnaast werd er een ondernemersavond georganiseerd waarvoor zowel fysieke als digitale uitnodigingen werden verstuurd. Op deze avond zijn duurzame initiatieven besproken en werden creatieve ideeën gepresenteerd, zoals een concept stembus en fysieke bouwstenen die op een duurzame manier zijn geproduceerd.

Duurzame relatie

Hoewel de gemeente Kapelle bezig is met een re-branding voor het logo van de gemeente, blijft de identiteit voor Duurzaam Kapelle bestaan. Dat laat wel zien dat BlackDesk een succesvolle partner is gebleken in het bevorderen van duurzaamheid in Kapelle en dat er een toekomstbestendige relatie is ontstaan.

Heb je een soortgelijke uitdaging die een frisse blik kan gebruiken? Nodig ons uit voor een creatieve insteek.