BlackDesk

Privacy policy & cookie notice

Privacy policy & cookie notice

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met BlackDesk B.V.

Bedrijfsgegevens:

Naam: BlackDesk B.V. (vanaf nu: BlackDesk)
Adres: Stationsplein 15, 4461HP Goes
Telefoonnummer: 0113-890123
KvK: 69736499
Website: www.blackdesk.nl

De website van BlackDesk (www.blackdesk.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. BlackDesk is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met BlackDesk zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

Doeleinden

BlackDesk verzamelt persoonsgegevens via www.blackdesk.nl op een aantal manieren:

Via formulieren op de website
Via de BlackDesk nieuwsbrief
Via Google Analytics

Formulieren op de website

De BlackDesk website is voorzien van een aantal formulieren: het formulier ‘afspraak maken’, sollicitatieformulier en formulier ‘afspraak maken’. In deze formulieren vragen we u om persoonsgegevens.

In het formulier ‘afspraak maken’ vragen we om:

Uw naam,
Uw e-mailadres,
Uw telefoonnummer,
Met wie u een afspraak wil,
Waarover u wilt spreken,
Hoe u graag uw koffie drinkt,
Een eventuele opmerking.

Met het formulier ‘afspraak maken’ kunt u ons verzoeken contact met u op te nemen om een afspraak te maken. De gegevens die we verzamelen met dit formulier gebruiken we om u te benaderen om een afspraak te maken. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier vragen we om:

Uw naam,
Uw e-mailadres,
Uw telefoonnummer,
Uw vraag.

Met het contactformulier kunt u contact met ons opnemen. Eventuele vragen die u stelt met het contactformulier beantwoorden we per e-mail of telefonisch.

In het sollicitatieformulier vragen we om:

Uw naam,
Uw leeftijd,
Uw woonplaats,
Uw e-mailadres,
Uw telefoonnummer,
De functie waar u interesse in heeft,
Een eventuele opmerking.

Daarnaast vragen we om uw sollicitatiebrief en CV te uploaden.

Met het sollicitatieformulier kunt u solliciteren naar een functie bij BlackDesk. De gegevens die u hier invult worden gebruikt om contact met u op te nemen. De CV en sollicitatiebrief worden niet op de webserver opgeslagen, enkel per e-mail verzonden.

De gegevens die u invoert in deze formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

De BlackDesk nieuwsbrief

Op de website kunt u zich aanmelden voor de BlackDesk nieuwsbrief. De BlackDesk nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van BlackDesk. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door naar de ‘over ons’ te gaan en uw e-mailadres in te voeren onder het kopje ‘inschrijven voor de nieuwsbrief’. Ditzelfde kunt u doen op de contact pagina.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de BlackDesk nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

Google Analytics

De BlackDesk website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan den IJssel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de ‘over Hotjar’ sectie van Hotjar’s support site.

Verstrekking aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

BlackDesk werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor BlackDesk essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft BlackDesk zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.blackdesk.nl.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.
Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Bewaren van gegevens

BlackDesk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

Beveiliging

BlackDesk treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van BlackDesk.
Het personeel van BlackDesk gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
BlackDesk maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
BlackDesk registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

Klachten

Hebt u een klacht over de manier waarop BlackDesk met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.